De privacy statement is voor het laatst aangepast op 25-01-2021. Versie 2021.01 

Wie zijn we: Ons website-adres is: https://kwaliteitbarkrukken.nl

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor je toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Kwaliteitbarkrukken.nl streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk je privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van Kwaliteitbarkrukken.nl. Je dient je ervan bewust te zijn dat Kwaliteitbarkrukken.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten

Wanneer je diensten of producten bij ons afneemt, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerkers: PostNL BV, DPD, Packs, Mollie B.V., Mailchimp en VidaXL. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker Transip B.V. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kan je inzage in je gegevens aanvragen.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?

Als je een dienst of product afneemt bij Kwaliteitbarkrukken.nl, dan wordt tijdens de bestelling gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, e-mailadres, telefoonnummer en IP adres vanwaar de bestelling is gedaan. Aanvullend voor bedrijven komt daar nog bij: bedrijfsnaam, kvk nummer (optioneel), BTW nummer (optioneel). Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, worden alleen voornaam, achternaam, e-mailadres en ip-adres opgeslagen. Doe je bij ons een betaling van de bestelling of factuur, dan wordt er bij je bestelling/factuur een referentie opgeslagen naar een extern betaalsysteem zoals Paypal of iDEAL. Geef je ons een incassomachtiging, dan bewaren we bij je gegevens ook het opgegeven IBAN-nummer, BIC en Banknaam. Kwaliteitbarkrukken.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Kwaliteitbarkrukken.nl en aanverwante websites.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Toestemming

Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst. In verband met een gerechtvaardigd belang.

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Kwaliteitbarkrukken zich op baseert zijn:

Toestemming

Als we je toestemming hebben gevraagd om je persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kan je doen door contact op te nemen via info@kwaliteitbarkrukken.nl

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien wij een overeenkomst met je sluiten, is het mogelijk dat wij ter uitvoering daarvan uw persoonsgegevens moeten verwerken, zoals je contactgegevens.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op je privacy. Heb je daar bezwaar tegen, dan kan je ons dat laten weten via info@kwaliteitbarkrukken.nl

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht; Er firewall beschermde servers worden gebruikt;

Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens

De door Kwaliteitbarkrukken.nl verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In principe bewaren wij alle gegevens die je ons toezendt zolang je klant bij ons bent en niet aangeeft dat je de bestelling wilt annuleren of je uit wilt schrijven van de nieuwsbrief. Je hebt namelijk onbeperkt toegang tot de meeste van de door jou afgenomen producten, waardoor je gebruikersaccount moet blijven bestaan om die toegang te waarborgen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Je informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. E-mail marketing software en Support ticketsysteem. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren en worden gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Aanpassen/uitschrijven nieuws e-mails / algemene e-mails

Onderaan elke algemene mail de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Afmelden voor deze typen e- mails staat los van het ontvangen van onze e-mails ten behoeve van facturen en toegangsgegevens en serverbeheermeldingen, die wij hoe dan ook toch moeten kunnen blijven toezenden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je eigen gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan je contact met ons op nemen via info@kwaliteitbarkrukken.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website van Kwaliteitbarkrukken.nl plaatst alleen functionele cookies. Je kunt onze website anoniem raadplegen. Kwaliteitbarkrukken.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of een aankoop in onze webwinkel. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?

Essentiële cookies PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat je de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om het bestelproces van de Kwaliteitbarkrukken.nl website(s) goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies

Google Analytics cookie:

Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Cookies geplaatst door Google Analytics: _ga

Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten:

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Je IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet. We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van Kwaliteitbarkrukken.nl, dan kan je altijd contact met ons opnemen.

Bedrijfsgegevens

Kwaliteitbarkrukken

Verlengde Schrans 127M

8935BA Leeuwarden

KVK: 81631189

BTW-nummer: NL003587270B26